Zorg thuis

Zorg Thuis

Het is fijn om in uw eigen huis te kunnen blijven wonen. Ook als u tijdelijk of voor langere tijd zorg nodig heeft. Onze wijkverpleegkundigen vormen de spil in onze zorgverlening in dorpen en wijken. Onze zorgprofessionals verlenen zowel eenvoudige als technisch hoogwaardige zorg. Zij kennen de mogelijkheden in uw omgeving en zijn expert als het gaat om preventie en gezondheid.

Op basis van uw zorgbehoefte en persoonlijke omstandigheden adviseren zij over geschikte hulpmiddelen en de meest passende zorgverlening en behandeling. Wij gaan uit van uw mogelijkheden, nu en in de toekomst. Wij werken hierbij nauw samen met de mensen om u heen. Door in kleine teams te werken, kent u onze medewerkers en zij u. Wel zo prettig!

Wij bieden

Thuiszorg

Wij bieden zorg, (specialistische) verpleging en ondersteuning bij u thuis, zodat u zich zo lang mogelijk zelfstandig kunt redden. We zijn deskundig als het gaat om complexe zorg en sluiten zoveel mogelijk aan bij uw leefwijze.

 • 24/7
 • Kleine teams, dichtbij
 • Afgestemd op uw situatie
Afbeelding
Elkander landingpage foto

Zorg in de laatste levensfase

Als beter worden niet meer mogelijk is en u in de laatste fase van uw leven bent, bieden wij u palliatieve zorg; thuis of in een hospice. Wij hebben medewerkers die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg en ook aandacht hebben voor psychologische, sociale en spirituele vragen en de kwaliteit van uw leven.

 • Palliatieve zorg
 • Thuis of in een hospice
 • Afgestemd op uw situatie
Afbeelding
Zorg in de laatste levensfase

Personenalarmering

Met personenalarmering kunt u altijd hulp van buitenaf inroepen op het moment dat het nodig is. Bijvoorbeeld als u bent gevallen of beperkt wordt door een ziekte.

 • In geval van nood
 • Er wordt snel gehandeld
 • 24/7
Afbeelding
Personenalarmering

Dementie

Als u of uw naaste te maken krijgt met dementie heeft u vaak veel vragen en behoefte aan ondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij een gespecialiseerd casemanager dementie.

 • Persoonlijke begeleiding
 • Aanspreekpunt voor u en uw naasten
 • Gespecialiseerde kennis over dementie
Afbeelding
Ondersteuning bij dementie

Behandeling

De specialisten van KwadrantGroep Behandelteam kunnen u ondersteunen en begeleiden bij problemen en ziektes op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied. U kunt een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde, (gezondheidszorg)psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist.

 • Begeleiding en behandeling
 • Bij sociale, psychische en lichamelijke problemen
 • Uw welzijn staat centraal
Afbeelding
Logopedie

Heeft u nog vragen??

Bel 088 512 70 00 of mail ons

Wij gebruiken cookies op deze website.